หน้าหลัก / ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

02/04/2017
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับสถานทูตอิสราเอลจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

อาจารย์ ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก (ขวา) คณาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Yuval Waks ผู้แทนเอกอัครราชทูตประเทศอิสราเอล ประจำประเทศไทย ที่มาร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันสตรีสากล (8 มีนาคม 2560) โดยจัดฉายภาพยนตร์จากประเทศอิสราเอล เรื่อง Brave Miss World เพื่อสะท้อนปัญหาการคุกคามทางเพศ ณ ห้องประชุม105 อาคารมนุษยศาสตร์1

Back