หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

03/06/2016
คณาจารย์จาก Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ทางคณาจารย์จาก Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางสื่อสารมวลชนของภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นธกฤต วันต๊ะเมล์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  และนี่ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่จะมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในอนาคต

คณาจารย์จาก Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

กลับหน้าหลัก