หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

13/06/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ (ผู้สมัครรอบที่1และรอบที่2)

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ (ผู้สมัครรอบที่1และรอบที่2) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็นตัวจริง จำนวน 28 คน และตัวสำรอง จำนวน 2 คน และขอประกาศแผนการเรียนของนิสิต ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ คุณณัฐณิชา ทัตติยพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ประสานงานนิสิตบัณฑิตศึกษา ทางหมายเลขโทรศัพท์ 095 – 936 4222 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ (ผู้สมัครรอบที่1และรอบที่2)

กลับหน้าหลัก