หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

19/04/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ         ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ (รอบที่ 1) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน  (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารด้านล่างนี้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

กลับหน้าหลัก