หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

31/05/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ (รอบที่ 2) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 คน ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

กลับหน้าหลัก