หน้าหลัก / ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

02/01/2016
รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ เข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2558 โดยเข้ารับรางวัลจากนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

Back